[:vi]Thiết bị xử lý âm thanh chuyên nghiệp.[:en]Equipment for professional audio processing.[:]

[:vi]

Nhu cầu về âm thanh của người dùng hiện nay không đơn thuần là chỉ nghe nhạc, hát karaoke đơn giản. Để thu hút được khách hàng, các chủ phòng karaoke thường đầu từ các thiết bị tạo hiệu ứng âm thanh, xử lý tín hiệu âm thanh để làm sao âm thanh truyền đến tai người nghe tốt nhất và chuẩn nhất. Trên thị trường có rất nhiều thiết bị khác nhau để tạo hiệu ứng và xử lý âm thanh chuyên dụng. Phan Nguyễn Audio giới thiệu cho các bạn các thiết bị xử lý âm thanh chuyên dụng:

  • Equalizer – Thiết bị cân chỉnh âm thanh: là một thiết bị tối cần đối với bất kỳ một hệ thống âm thanh chuyên nghiệp nào. Đặc biệt là hệ thống âm thanh cho biểu diễn ca nhạc trực tiếp. Bộ lọc xì cho phép các kỹ thuật âm thanh xử lý và kiểm soát chất lượng âm sắc hiệu quả sâu sắc. Ứng dụng thực tế của loại EQ chia nhỏ này có thể để bù đắp cho những bất thường của micro, loa, giọng hát (vocal) hay nhạc cụ, hay giúp loại bỏ những tiếng hú (feedback) khó chịu cho người nghe.

EQ-DBX-2231

  • Compressor – Bộ nén tiếng: được sử dụng trong hệ thống thanh âm hiện nay chủ yếu với mục đích hạn chế rất nhiều nguồn âm âm thanh vượt quá mức cho quyền, đặc biệt đối với những tiếng bass. Thời gian 1 nguồn âm âm thanh hoạt động, được amply khuếch đại để truyền đến loa phát ra thì thường sẽ bị biến dạng trong một khoảng nhất định, gây ra những tiếng rền nghe rất khó chịu. Bởi thế compressor ra đời khắc phục rất nhiều trường hợp như vậy, cắt một số tần số vượt ngưỡng âm thanh mà người dùng cho phép.

Compressor DBX 166XS

  • Mixer – Bộ trộn âm: cũng như tên gọi của nó, bàn trộn âm thanh, chính là thiết bị dùng để trộn nhiều loại tín hiệu với nhau và tùy vào mục đích sử dụng khác nhau mà chúng ta chia mixer ra làm nhiều loại: bàn mixer thường, mixer biểu diễn, mixer karaoke, mixer thu nhạc,….và cũng rất nhiều hãng đại diện cho từng dòng mixer riêng biệt nhưng nổi bật trong đó là mixer của yamaha. Mixer chuyên dùng trong Karaoke, nó có thể trộn, chỉnh giữa nhạc và lời bài hát, chỉnh cân đối và hài hòa giữa nhạc và lời sẽ làm cho chất lượng bài hát lên cao nhất. hưng hiện nay công nghệ phát triển thì người dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại mixer kỹ thuật số (digital), chỉ cần một máy tính xách tay, họ có thể dễ dàng điều chỉnh mixer từ xa mà không cần thiết phải tới tận nơi như khi sử dụng mixer analog. Nếu am hiểu nhiều về máy tính thì còn có thể lập trình được loại thiết bị này một cách dễ dàng.

mixer digital Bonus236

Mixer kỹ thuật số Bonus MK-236

mixer CXF12MkII

Mixer Mackie CFX 12 MK II

  • Crossover – Bộ phân tầng: Crossover dùng để chia tần số từ 20Hz-20kHz của tín hiệu âm thanh từ nguồn âm ra thành các khoảng khác nhau để phát huy tối đa mức độ thẳng của tuyến tần số của các thiết bị tái tạo âm thanh như ampli, loa.

Crossovers DBX 234XS

  • Effect – Bộ tạo hiệu ứng âm thanh: Thiết bị này sẽ giúp tạo ra những hiệu ứng như tiếng echo (tiếng vọng lại), delay (tiếng lập lại), reverb (tiếng vang), chorus (đồng ca) và có thể có thêm rất nhiều hiệu ứng khác cho giọng ca của người hát. Với các thiết bị xử lí tín hiệu này, từ một âm thanh (voice) đơn giản, bạn có thể tạo ra thêm tiếng Echo (tiếng vọng), Delay (lập lại), Reverb (tiếng vang), Chorus (đồng ca) và rất nhiều hiệu ứng khác cho âm thanh của bạn (Multi effect).

effect yamaha rev 100

Ngoài ra còn một số thiết bị khác, chúng tôi sẽ cập nhật sau.

 [:en]

Demand for the sound of the current user is not simply just listen to music, sing karaoke simple. To attract customers, often owners karaoke room from the device creates sound effects, audio signal processing for how sound transmitted to listeners the best and most prepared. On the market there are so many different devices to create the effect and dedicated audio processor. Phan Nguyen Audio show you the facilities dedicated audio processing:

  • Equalizer – Sound calibration device: an indispensable equipment for any professional sound system yet. Especially the sound system for performing live music. Filter sauce allow audio processing techniques and quality control timbre deeply effective. Practical applications of this kind can split EQ to compensate for the irregularities of the microphone, speaker, voice (vocal) or instrument, or eliminates the howls (feedback) annoying to the listener.

EQ-DBX-2231

  • Compressor – The compressor hours: used in the current sound system is mainly for the purpose of limiting the sound source sound very much excessive power, especially for bass. Time 1 source audio sound operation, are amply amplifier for transmission to the speaker emits it will often be distorted in a certain range, causing very annoying hums heard. Therefore compressor born overcome a lot of such cases, cut some sound frequencies exceeding lets users.

Compressor DBX 166XS

  • Mixer – Sound Mixer: as its name implies, sound mixing desk, is a device used to mix with different types of signal and depending on the different uses that we share mixer into several categories: mixer desk often, mixer performances, karaoke mixer, music mixer collection, … and also a lot of firms representing each separate mixer line but that’s featured in the yamaha mixer. Karaoke Mixer specialized in, it can be mixed, switch between music and lyrics, adjust balance and harmony between music and words to make quality the highest song. Manic currently developing technology, users tend to switch to the use of digital mixer (digital), just a laptop, they can easily adjust the remote mixer without necessarily to take place as when using an analog mixer. If you understand much about computers, it can be kind of programming this device easily.

mixer digital Bonus236

Mixer digital Bonus MK-236

mixer CXF12MkII

Mixer Mackie CFX 12 MK II

  • Crossover -The stratification: Crossover used to divide 20Hz-20kHz frequency of the sound signal from the sound source into different spaces to the fullest extent of the straight-line frequency of the sound reproduction device as amplifiers, speakers.

Crossovers DBX 234XS

  • Effect – The sound effects: This device will help create sound effects like echo (echo back), delay (voice repeats), reverb (echo), chorus (choir) and may have many other effects to the vocals of the song. With the signal processing device of this, from a sound (voice) simple, you can make more English Echo (echo), Delay (repeat), Reverb (echo), Chorus (chorus) and many other effects to your sound (Multi Effect).

effect yamaha rev 100

Also some other devices we will update later.

 [:]