MIXER DIGITAL là gì?

MIXER DIGITAL là mixer sử dụng công nghệ digital mới nhất trên thế giới. Đây là xu hướng xử lý âm thanh mới nhất trên thế giới hiện nay. MIXER DIGITAL: toàn bộ đường đi của tín hiệu đều được “số hoá”. Không phải chỉ có những tín hiệu đã được digital hoá mới có thể […]