Phương pháp điều chỉnh mixer karaoke DSP

Phương pháp điều chỉnh Mixer digital – Vang số đơn giản nhất.

Bonus AudioThiết bị âm thanh, thiết bị karaoke chuyên nghiệp, hiện đại.