Tổng quan về cách điều chỉnh Equalizer (EQ)

Kỹ thuật áp dụng trong các mạch Equalizer thường là các mạch lọc tần số, với sự tiến bộ trong việc thiết kế mạch, các mạch lọc tần số ngày nay rất đa dạng và đa năng. Trong âm thanh các mạch lọc thường hoạt động trong dãy âm tần từ 20Hz ~ 20KHz. Nguyên lý […]