Tìm hiểu các kết nối âm thanh thông dụng.

Âm thanh truyền đi dưới dạng analog và dạng số (digital), ứng với mỗi kiểu truyền đi sẽ có các kết nối tương ứng như: Analog (cổng AV) Optical (tín hiệu số, đi qua cổng quang Optical) Coaxial (tín hiệu số, đi qua cổng cáp đồng trục) S/PDIF (tín hiệu số, chuẩn sony/philip thời xưa) […]