[:vi]Tìm hiểu về bộ xử lý tín hiệu số DSP[:en]Learn about digital signal processor DSP.[:]

[:vi]

Hệ thống các thiết bị, bộ xử lý tín hiệu âm thanh là thành phần không thể thiếu trong một hệ thống âm thanh. Hiện nay, trên thi trường, bên cạnh các bộ xử lý tín hiệu âm thanh như equalizer, crossover,… thì hiện nay các nhà sản xuất cho ra mắt thiết bị xử lý tín hiệu số hay còn gọi là DSP (Digital signal processor), với nhiều công dụng tiện lợi hơn và đặc biệt nhất là xử lý tín hiệu âm thanh chính xác hơn rất nhiều.

Một số thiết bị như equalizer, crossover, limiter…rất quen thuộc đối với những người chơi audio. Ngoài ra còn có các bộ máy tạo hiệu ứng âm thanh: delay, echo, reverb… Công nghệ ngày càng phát triển mang đến những thiết bị ngày càng hiện đại và tiện dụng hơn. Nếu như trước đây bạn phải sử dụng các thiết bị xử lý tín hiệu analog, nghĩa là ví dụ muốn “cắt” các tần số nào đó, bạn sẽ phải dùng tay điều chỉnh trên cần tương ứng của equalizer, thì hiện nay bạn có thể làm điều này thông qua các bộ xử lý tín hiệu số DSP thông qua phần mềm trên máy tính, có thể lưu lại để sử dụng mỗi khi cần dễ dàng. Ngoài ra các thiết bị như crossover, limiter,… cũng được tích hợp trong bộ DSP này. Hãy cùng tìm hiểu tổng quan về thiết bị xử lý tín hiệu số DSP dưới đây.

1. Khái niệm thiết bị xử lý tín hiệu số DSP

mixer bonus mk-236

Thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh dạng số DSP (Digital signal processor) là các bộ xử lý tín hiệu âm thanh tích hợp nhiều tính năng, và bạn có thể điều chỉnh thông qua các phần mềm do nhà sản xuất cung cấp trên máy tính, điện thoại. Những chức năng, công dụng nổi bật của thiết bị này thường bao gồm:

  • Phân chia dải tần số cho loa sub và loa full (2 way, 3 way,…)
  • Cân bằng âm sắc (chức năng equalizer) để loa phù hợp với từng không gian (trong nhà, ngoài trời…).
  • Giới hạn âm thang, bảo vệ hệ thống loa của bạn.
  • Đảo phase âm thanh nhằm giúp triệt tiêu hoặc cộng hưởng âm thanh.
  • Làm trễ (canh delay) cho âm thanh của loa.

Ngoài ra tùy vào từng thiết bị của các nhà sản xuất khác nhau có thể đi kèm thêm một vài tính năng khác để đáp ứng cho mục đích riêng nào đó mà nhà sản xuất mong muốn, nhưng tựu chung lại thì các loại DSP (có một số người gọi là controller) sẽ có các tính năng căn bản kể trên. Và nói như mô tả của một số nhà sản xuất về sản phẩm DSP của họ đó là DSP như là GPS (hệ thống định vị) cho dàn âm thanh của bạn, luôn luôn cho bạn biết bạn (âm thanh của bạn) đang ở đâu (và ở mức nào). Nó sẽ giúp bạn cải thiện tối đa chất lượng âm thanh một cách nhanh và chính xác nhất.

Yamaha DSP 999

Yamaha DSP 999

2. Ứng dụng của các bộ xử lý tín hiệu âm thanh số DSP

Các bộ xử lý tín hiệu âm thanh số DSP có thể ứng dụng phù hợp cho hầu hết các dàn âm thanh trình diễn chuyên nghiệp, từ các bộ dàn trong nhà tại hội trường, nhà hàng tiệc cưới… cho đến các bộ dàn âm thanh cho thuê, chơi show, sự kiện chuyên nghiệp, karaoke.

bo-xu-ly-tin-hieu-am-thanh-digital

Các thiết bị DSP thường có giá thành thương đối cao. Do đó, nó có thể là trở ngại đối với một số người. Một số người lại lựa chọn mua từng thiết bị theo chức năng cho dàn âm thanh của mình như equalizer, crossover, effect,… Tuy nhiên, đây không phải là cách lựa chọn tối ưu và tiện lợi nhất. Một số người có kiến thức về âm thanh có thể điều chỉnh được từng thiết bị này khá dễ dàng. Tuy nhiên, để phối hợp chúng lại thì không đơn giản. Một trở ngại khác là mỗi lần thay đổi không gian, bạn sẽ lại phải “setup” lại để có chất âm thanh phù hợp. Đặc biệt với các trường hợp đôi lúc sẽ có người sử dụng và tùy chỉnh dàn âm thanh của bạn, và họ cũng sẽ canh chỉnh sao cho phù hợp với tai nghe của mình, và khi đó bạn sẽ lại phải “làm lại từ đầu” các công việc canh chỉnh từng thiết bị xử lý tín hiệu.

DSP karaoke system

Khi bạn mua sắm từng thiết bị rời như vây, chúng sẽ chiếm diện tích, không gian, và cần nhiều dây dẫn, khó xử lý mỗi khi có trục trặc kỹ thuật. Chi phí mua từng thiết bị rời có thể bằng hay nhiều lúc cao hơn thiết bị xử lý DSP nếu bạn đầu từ lúc đầu.

Khi bạn sử dụng thiết bị xử lý tín hiệu số DSP bạn sẽ giải quyết được các vấn đề trên. Các chức năng được tinh chỉnh trên máy tính nên có xự chính xác rất cao. Bạn có thể lưu lại cấu hình theo từng trường hợp, để khi có thay đổi không gian bạn có thể xử lý dễ dàng.Bạn cũng có thể tùy chỉnh trực tiếp trên thiết bị như các bộ xử lý tín hiệu analog trong trường hợp đơn giản, không cần đến máy tính.

Thiết bị xử lý tín hiệu số DSP ngày nay rất được nhiều người tin dùng. Tuy nhiên, tùy theo sở thích của mỗi người, bạn vẫn có thể sử dụng các thiết bị xử lý tín hiệu analog trước đây nếu như nó phù hợp, hiệu quả, và sử dụng DSP như là một cách để bạn khắc phục những bất tiện và tăng hiệu quả, chất lượng cho dàn âm thanh của mình.

[:en]

System devices, the audio signal processing components are indispensable in a sound system. Currently, in the market, besides the sound signal processing as equalizer, crossover, … but now the manufacturer launched the digital signal processor, also known as DSP (Digital signal processor), with much greater convenience and most especially in audio signal processing more accurate.

Some devices such as equalizer, crossover, limiter … very familiar to those who play audio. There’s also the sound effects generators: delay, echo, reverb … Technology brings growing equipment more modern and easier to use. If before you have to use the device handle analog signals, ie for example want to “cut” the specific frequency, you’ll have to manually adjust the equalizer on the corresponding needs, then now you have can do this through the DSP digital signal processing via software on a computer, can be saved for use when needed easily. In addition, devices such as crossover, limiter, … are integrated in this DSP. Let’s look at an overview of device DSP digital signal processing below.

1. The concept device digital signal processing DSP

mixer bonus mk-236

Equipment for processing audio signals digitally DSP (Digital signal processor) is the audio signal processing integrated many features, and you can adjust through the software provided by the manufacturer on board computer, phone. These functions and utilities featured devices generally include:

Divide the frequency range for the subwoofer and speakers full (2 way, 3-way, …)
Balancing timbre (equalizer function) to the speaker to suit each space (indoor, outdoor …).
Audible limit, protect your speaker system.
Phase Island Sound to help eliminate or resonant sound.
Delay (delay soup) for the sound of the speaker.
Also depending on the equipment of different manufacturers can come to add some other features to meet certain specific purposes that the manufacturer wants, but taken together, the type DSP (yes some people called a controller) will have the basic features listed above. And say as described by some manufacturers on their product that’s DSP DSP as GPS (navigation systems) for your audio system, always tell you (your sound) is in Where (and how). It will help you improve the sound quality up to a fast and accurate way.

Yamaha DSP 999

Yamaha DSP 999

2. Application of the signal processor DSP digital sound

The signal processor DSP digital sound can be applied suitable for most stereo professional performances, from the indoor unit in the hall, restaurant weddings … until the orchestra sound rental, game shows, professional events, karaoke.

bo-xu-ly-tin-hieu-am-thanh-digital

DSP devices typically have relatively high trade costs. Therefore, it may be obstacles for some people. Some people choose to buy individual devices by function for your stereo like equalizer, crossover, effect … However, this is not the best choice and the best choice. Some people have knowledge of sound can be adjusted once this device is quite easy. However, in order to coordinate them is not simple. Another obstacle is that each time changing the space, you would have to “set up” the sound quality to match. Especially with cases sometimes there will be users and customize your sound system, and they will also scaled to suit your headset, and then you would have to “start over “the work aligning each signal processing equipment.

DSP karaoke system

When you purchase individual devices such as fins leave, they take up space, space, and need multiple wires, hard to handle when there is a technical malfunction. The cost of buying each device can equal or more leaves at higher DSP processing equipment if you started from the beginning.

When you use the appliance digital signal processing DSP will solve these problems. The functions to be tweaked on the computer should have a very high accuracy behave. You can save the configuration on each case, to change space when you can handle easy.You can also customize directly on the device as the analog signal processor in single cases Simple, no need for a computer.

Devices DSP digital signal processing so many people today use the information. However, depending on the preferences of each person, you can still use the device handle analog signals earlier if it is consistent, effective, and use DSP as a way for you to overcome any convenience and increased efficiency and quality for your audio system.

[:]