[:vi]Phân biệt micro karaoke Dynamic và Condenser[:en]Distinction Karaoke microphones Dynamic and Condenser[:]

[:vi]

Micro thiết bị không thể thiểu trong dàn karaoke, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chát lượng âm thanh karaoke của bạn. Hiện nay trên thị trường có 2 loại micro chuyên dùng cho karaoke là micro karaoke loại điện động (Dynamic) và micro karaoke loại điện dung (Condenser). Tuy nhiên, nhiều người sẽ không phân biệt được 2 loại micro karaoke này. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu 2 loại micro phổ biến này.

Micro karaoke loại điện động (Dynamic): Đây là loại micro karaoke thường được sử dụng trong các quán karaoke, hay tại gia đình. Cấu tạo của loại micro này khá đơn giản, dễ dàng sử dụng, độ tin cậy vao, chất lượng âm thanh trung thực và giá thành thấp. Cấu tạo của micro này giống như một chiếc loa, nó gồm một màng rung cực mỏng được gắn với một cuộn dây đồng rất mảnh, cuộn dây đồng của micro được đặt vào một khe từ trường của một khối nam châm. Khi nhận sóng âm thanh từ bên ngoài màng rung sẽ rung động theo đáp tần của âm thanh và cuộn dây đồng cũng rung động theo, sự rung động cuộn dây đồng khi nằm trong một khe từ trường sẽ tạo ra một dòng điện xoay chiều đưa ra hai đầu dây dẫn và được khuếch đại lên bởi Mixer và power ampli.

micro dynamic shure

Micro dynamic shure

micro dynamic

Micro dynamic

Micro karaoke loại điện dung(Condenser): Đây là loại micro có độ nhạy cao, âm sắc trung thực, không thị mất tiếng bass khi để xa, phù hợp với các dàn karaoke chuyên nghiệp. Loại micro này có cấu tạo gồm 1 miếng chất áp điện tức là trên bề mặt của miếng chất này sẽ xuất hiện điện tích trái dấu khi nó bị nén hoặc giãn. Một mặt của miếng chất này sẽ nối với mass (vỏ nhôm của micro). Mặt kia nối với cực G của một mosfet. Chân S của mosfet nối mass còn chân D để hở. Khi có âm thanh thì trên bề mặt của miếng chất áp điện có điện tích trái dấu tức là trên 2 mặt miếng chất áp điện sẽ có điên áp. Điện áp này điều khiển vào cực G của mosfet. Mosfet khuếch đại cho tín hiệu ra. Do đặc điểm và tính chất của loại micro này  nên thường được sử dụng trong các phòng thu âm để có được âm thanh chuấn nhất.

micro condenser samson

Micro condenser samson

micro condenser

Micro condenser

[:en]

Mic devices can not least in karaoke, it directly affects the quality of your audio karaoke. Currently on the market there are 2 types of microphones are used for karaoke microphone karaoke electrodynamic type (Dynamic) and karaoke microphones capacitive type (Condenser). However, many people will not distinguish these two types karaoke microphone. Together we learn two types of this popular micro.

Karaoke microphone electrodynamic type (Dynamic): This type of karaoke microphones typically used in the karaoke bar, or at home. Structures of this type of microphone is quite simple, easy to use, on the reliability, quality, realistic sound and low cost. Components of this microphone like a speaker, it consists of an extremely thin diaphragm is attached to a very thin copper coil, copper coil of the microphone is placed in a magnetic gap of a magnet block. Upon receiving sound waves from the outer diaphragm will vibrate with the frequency response of the sound and also vibrate copper coil under, the copper coils vibrate when in a magnetic slot will generate an alternating electric current put the first two conductors and is amplified by the power amplifier and mixer.

micro dynamic shure

Micro dynamic shure

micro dynamic

Micro dynamic

Micro karaoke capacitive type (Condenser): This is a highly sensitive microphone, honest timbre, not lose the bass market so far as, in accordance with the professional karaoke. This microphone type is made up of one piece of piezoelectric material that is on the surface of the pieces of this nature will appear opposite charges when it is compressed or stretched. One side of the piece of material will connect with mass (aluminum casing of the microphone). The other side of a connection with G pole mosfet. Chan S of mosfet D connector pins are uncovered mass. When the sound is on the surface of the piezoelectric pieces have opposite charges on two aspects ie piezoelectric pads will have crazy pressure. This voltage control in extreme G of mosfet. Mosfet amplifier for the output signal. Due to the characteristics and properties of this type of microphone should normally be used in the recording studio to get the most standard audio.

micro condenser samson

Micro condenser samson

micro condenser

Micro condenser

[:]