[:vi]Những quan niệm sai lầm khi mua thiết bị âm thanh.[:en]The misconception when buying audio equipment.[:]

[:vi]

Khi bạn chọn mua thiết bị karaoke, hay thiết bị âm thanh nghe nhạc, các bạn thường lựa chọn theo cảm tính, thông sỗ kỹ thuật của sản phẩm, hay theo giá thành. Do đó, có thể bạn sẽ lựa chọn sai, hay phí tiền bạn.

Những sai lầm thường thấy khi các bạn lựa chọn mua thiết bị âm thanh:

Chọn loa công suất gấp đôi sẽ to gấp đôi: Đây là một quan điểm hoàn toàn không đúng. Vì độ lớn của âm thanh còn phụ thuộc vào độ nhạy của loa. Một công thức để tính toán cho điều này đó là khi công suất tăng gấp 10 lần, mức cường độ âm (độ lớn âm thanh) sẽ tăng 10 dB và âm thanh sẽ lớn gấp đôi ban đầu. Trên thực tế, một loa có công suất khoảng 100W có giá thấp hơn rất nhiều so với loa 500W cùng độ nhạy, nhưng chỉ thua kém khoảng 6 dB mà thôi. Vì vậy, khoảng 120W là quá đủ cho mọi nhu cầu phổ thông trong gia đình.

Các hệ thống âm thanh đã được tích hợp sẵn những tính năng an toàn: Một số người nghĩ rằng nhà sản xuất khi sản xuất đã tính toán sẵn độ lớn phát ra của loa sao cho không gây ảnh hưởng đến tai người nghe, dù cho thời gian nghe có là bao lâu. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm và sẽ ảnh hưởng đến thính giác của bạn nếu bạn không thay đổi suy nghĩ này. Hiện nay thì hầu hết các hệ thống âm thanh được bán trên thị trường đều có thể phát ra một mức âm cực lớn, có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến thính giác của người nghe.

dàn âm thanh đa chức năng

Dây loa càng đắt càng tốt: Trên lý thuyết của các nhà sản xuất và những nhà cung cấp thiết bị âm thanh, dây loa tốt sẽ tạo ra chất lượng âm thanh cao hơn so với các loại dây loa chất lượng kém hơn. Tuy nhiên thực tế tại nhiều thí nghiệm khoa học được thực hiện bởi SoundAdviceBlog thì lại không đưa ra kết luận tương tự. Vì người nghe hầu như không phân biệt được sự khác nhau giữa âm thanh phát ra từ loa sử dụng dây nối thông thường và loa sử dụng loại dây nối đắt tiền. Để chứng minh rõ hơn cho kết luận này, người ta đã tháo rời các thiết bị như: loa, đầu CD, ampli… và thấy rằng có các dây nhỏ nối từ bảng mạch hoặc bộ xử lý đến các cổng kết nối. Chính vì thế mà trước khi đi qua các loại dây đắt tiền, tín hiệu âm thanh đã qua các đoạn dây nhỏ này. Điều này làm cho chất lượng âm thanh không có sự khác biệt quá lớn ngay cả khi sử dụng dây đắt tiền.

cap loa

Loa càng đắt càng tốt: Đây là một khái niệm đã từng gây ra rất nhiều tranh cãi. Vì người dùng thường cho rằng cái gì phải bỏ nhiều tiền hơn để sỡ hữu chắc chắn sẽ tốt hơn những sản phẩm rẻ tiền hơn. Tuy nhiên thì đây không phải là một khái niệm đúng. Cũng giống như một cái áo, bạn cảm thấy đẹp nhưng chưa hẳn người khác cũng cảm thấy tương tự. Mỗi người sẽ có một cách đánh giá riêng. Và âm thanh cũng vậy, tai nghe và khả năng cảm nhận âm thanh của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà không có thiết bị nào là “tốt nhất”, “hay nhất” mà chỉ có những thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau của mỗi người. Có những dàn loa đắt tiền sử dụng kim cương làm màng loa, nhưng chưa hẳn đã có âm sắc trầm ấm và thể hiện âm thanh nhạc cụ cổ điển chân thật như màng loa gỗ. Vì vậy khi mua loa, hoặc các thiết bị âm thanh thì nên cầm theo một album mà bạn ưa thích, nghe qua vài lần để cảm nhận âm thanh và có thể đánh giá chất lượng sản phẩm một cách tương đối nhất.

loa cao cấp

Khi chọn mua thiết bị âm thanh bạn nên dẫn theo người có chuyên môn, hay đến những cửa hàng có uy tín để được tư vấn tốt nhất.

[:en]When you choose to buy karaoke equipment,or sound equipment music, you often emotional choice, specifications of the product, or as a cost. Therefore, you may choose wrong, or charge you.

The common mistake when you choose to buy audio equipment:

Select speakers will double capacity to double: This is a totally wrong perspective. Because of the magnitude of the sound depends on the sensitivity of the speakers. A formula to calculate this is that the capacity increased 10 times, the sound intensity (loudness) will increase by 10 dB and the sound will be twice the original. In fact, a speaker with a capacity of approximately 100W is priced much lower than 500W speakers with sensitivity, but only about 6 dB inferior only. So around 120W is more than enough for all the needs of ordinary families.

The sound system was integrated safety features: Some people think that manufacturers have calculated the available production emits magnitude of speakers so as not to influence the listener, whether Time is how long heard. This is a totally wrong concept and will affect your hearing if you do not change this thinking. Currently, most of the sound system on the market can generate a huge negative, can cause significant impact to the listener’s hearing.

dàn âm thanh đa chức năng

The more expensive speaker wire as possible: On the theory of the manufacturers and providers of sound equipment, good speaker wire will produce a higher sound quality compared to lower-quality speaker cable. However reality in many scientific experiments made by SoundAdviceBlog, are not given the same conclusion. Because the listener hardly distinguish the difference between the sound coming from the speakers using conventional wiring and speaker cables using expensive kind. To further prove this conclusion, it has removable devices such as speakers, CD players, amplifiers … and see that there is the small wire connectors from the circuit board or processor to the terminal. For that reason, before going through the expensive wires, audio signal through this small piece of wire. This makes the sound quality does not differ too big even when using expensive wire.

cap loa

Speakers as expensive as possible: This is a concept that had caused so much controversy. Since users often assume that something must give more money to possess better surely cheaper products. However, this was not a correct concept. Like a coat, you feel beautiful but not necessarily other people feel the same. Each person will have a separate evaluation. And so sound, headphones and the ability to sense the sound of each person will be different. Therefore without any device is the “best”, “best” that only the proper equipment for the needs of different uses of each person. There are expensive speakers using diamond as diaphragm, but not necessarily have deep timbre and sound represents true classical instruments such as diaphragm wood. So when buying speakers, or other audio device, you should carry with your favorite album, listen to a few times to feel the sound and be able to assess the quality of products the most in relative terms.

loa cao cấp

When choosing to buy audio equipment you should bring along people who have the expertise, or to the prestigious shops to the best advice.

[:]