[:vi]Lựa chọn HDMI hay Optical cho dàn âm thanh của bạn.[:en]Selecting HDMI or Optical for your sound system.[:]

[:vi]

Khi bạn sỡ hữu một dàn âm thanh, hay bộ thiết bị karaoke chuyên nghiệp, các bạn có lúc sẽ phân vân nên sử dụng giao tiếp kết nối nào cho thiết bị của mình: HDMI hay Optical (cổng quang). Lới khuyên đưa ra tối ưu nhất là HDMI. Bởi vì chuẩn HDMI rất phổ biến ở các thiết bị hiện nay như: TV, đầu karaoke, DVD, set top box,… Tuy nhiên, trong một số trường hợp không có cổng HDMI, thì cổng Optical có thể là sự thay thế hoàn hảo nhất.

HDMI vs Optical

Những điều cơ bản

Cả HDMI và Optical đều truyền tải tín hiệu âm thanh số từ thiết bị này sang thiết bị khác. Cả hai đều tốt hơn rất nhiều so với analog (cáp màu đỏ và trắng). HDMI và optical cho phép xuất ra âm thanh ở nhiều kênh (channel) tương tự như chuẩn âm thanh Dolby Digital và hiện nay có giá thành khá rẻ.

Av cable

Khác biệt

Sự khác biệt chính là HDMI có thể xuất âm thanh ở chất lượng cao hơn, bao gồm cả chuẩn âm thanh thường dùng trên các loại đĩa Blu-ray như Dolby TrueHD và DTS HD Master Audio. Các định dạng này không thể truyền qua cổng optical. Bên cạnh đó, HDMI còn cho phép truyền tải các tín hiệu video. Vì thế, chỉ cần 1 dây cáp duy nhất là bạn có thể truyền nội dung bao gồm cả âm thanh và video giữa hai thiết bị, trường hợp này HDMI sẽ là lựa chọn hàng đầu.

Lựa chọn tùy theo thiết bị.

Tuy nhiên, việc lựa chọn còn tuỳ thuộc vào thiết bị của bạn, không phải ai cũng sở hữu thiết bị có trang bị cổng HDMI. Ví dụ bạn có một thiết bị cũ nào đó, đầu CD chẳng hạn, muốn kết nối vào loa, trong khi duy nhất chỉ có một cổng optical. Hoặc bạn có tất cả mọi thứ kết nối với TV, bạn chỉ muốn xuất âm thanh, trong trường hợp này, cổng optical sẽ là lựa chọn được ưu tiên, bạn không phải phân vân trong việc lựa chọn cổng HDMI hay optical, riêng việc xuất âm thanh thì cổng optical cho chất lượng gần như HDMI xét trên mức độ tương đối.

lookup

Vậy nếu như thiết bị đang sử dụng có cả 2 cổng HDMI và optical thì sao?

Nếu các thiết bị được trang bị lẫn cổng HDMI và optical, hãy sử dụng HDMI ngay và luôn. Một ví dụ: cả hai dàn âm thanh Sonos Playbar và Vizio S4251w-B4 được tích hợp âm thanh vòm, cổng âm thanh optical sẽ không có khả năng xuất âm thanh đầy đủ như HDMI.

HDMI

Với HDMI bạn có thể tận dụng tối đa chuẩn âm thanh chất lượng cao nhưDolby TrueHD và DTS HD MA. Giá thành cáp HDMI hiện nay khá rẻ, rất dễ lắp đặt và sử dụng. Tuy nhiên, nếu thiết bị của bạn không có cổng HDMI thì cáp Optical sẽ là sự thay thế khá hoàn hảo.

[:en]

When you possess a sound system, or a professional karaoke equipment, you may be wondering when to use the communication connections for your device: HDMI or Optical (optical port). Optimal advice given is HDMI, because HDMI is very common in today’s devices such as TVs, karaoke, DVD, set top box, … However, in some cases, no port HDMI, the Optical ports can be the perfect alternative.

HDMI vs Optical

The Basic
Both HDMI and Optical signals are transmitted from the digital audio device to another device. Both are a lot better than analog (red and white cables). HDMI and optical audio output allows multiple channels in (channel) similar to Dolby Digital and is now relatively cheap.

Av cable

Different

The main difference is that HDMI can output audio at a higher quality, including audio standard used on Blu-ray discs as Dolby TrueHD and DTS HD Master Audio. These formats can not be transmitted through the optical port. Besides, HDMI allows transmission of video signals. So, just one single cable, you can transfer content, including audio and video between devices, this case will be selected HDMI top.

Selection depends on the device.

However, the choice depends on your device, not everyone owned devices equipped with HDMI port. For example, you have a certain old equipment, CD player, for example, want to connect to the speaker, while the only one optical port. Or you have everything connected to the TV, you just want to output sound, in this case, the optical port will be selected to be a priority, you are not confused in choosing HDMI or optical, work separately optical audio output port for the quality it almost HDMI comment on the relative level.

lookup

 Vậy nếu như thiết bị đang sử dụng có cả 2 cổng HDMI và optical thì sao?

So if the device is used with both HDMI and optical 2, why?
If the device is equipped with both HDMI and optical, use HDMI immediately and always. One example: both Playbar Sonos sound system and Vizio S4251w-B4 is integrated surround sound, optical audio port will not have the ability to export a full sound as HDMI.

HDMI

With HDMI you can take advantage of high-quality audio standards TrueHD and DTS HD MA nhuDolby. The price is now quite cheap HDMI cable, very easy to install and use. However, if your device does not have HDMI ports, the Optical cable replacement would be quite perfect.

[:]